• Suomi
 • English
 • Русский
+358 44 757 7953

Palvelut

Tekninen tarkastus

Etl-Service tarjoaa teknistä tarkastuspalvelua (asiantuntija-arviointia) sekä teknisen raportin laatimiseen liittyvää palvelua:

 • kohteen toimivuuden ylläpitojärjestelmien inventointi ja vianmääritys
 • kohteen insinööri- ja rakennusrakenteiden teknisen kunnon arviointi niiden ajankohtaiseksi ehkäisyhuolloksi
 • laitoksen toiminnan laadun sekä tarvittavien asiakirjojen saatavuuden arviointi
 • arviointi siitä, kuinka mahdollistaa, että valvontaviranomaiset määräävät seuraamuksia yritykselle
 • kohteen käyttökustannusten tarkastus

Ennen kiinteistökohtien käyttöönottoa suoritettavat toimenpiteet:

 • Insinöörijärjestelmien ja laitteiden tarkastus;
 • Käyttökustannusten arviointi;
 • Suunnitteluaineiston ja suoritettujen töiden tarkastus;
 • Urakoitsijaorganisaatioiden toiminnan valvonta kohteella;
 • Vikaluettelon hallinta;
 • Valmiin kohteen vastaanottotarkastus;
 • Kaikkien suunnittelu- ja rakennusasiakirjojen arkistointi;
 • Kohteen käyttöönotto;
 • Sopimusten solmiminen sähköntoimittajien kanssa;
 • Kohteen käyttöön ja hallintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

Huolto

Etl-Service tarjoaa monipuolesta minkä tahansa käyttötarkoituksen ja elinkaaren liikekiinteistökohteiden käyttöön liittyvää palvelua. Kohteen tarkastuksen ja teknisen kunnon arvioinnin jälkeen asiantuntijamme tarjoavat yksilöllistä käyttöohjelmaa, joka ottaa huomioon kaikki rakennuksen erikoisuudet ja taloudelliset mahdollisuutenne.
Insinöörijärjestelmien huolto:

 • Sähköistys ja valaistus
 • Ilmastointi
 • Kylmävarastointi
 • Lämmitys
 • Vesi ja viemäröintiratkaisut
 • Rakennuksen automaattiset ohjausjärjestelmät
 • Palontorjuntajärjestelmät ja -laitteet
 • Hälytys-, turvallisuus ja kameravalvontajärjestelmät
 • Heikkovirtajärjestelmät ja strukturoidut kaapelilinjat
 • Katkeamattomat varavoimajärjestelmät
 • Valvonta- ja automaattijärjestelmät
 • Hissit, liukuportaat, liukukäytävät
 • Televisio- ja anteenilaitteet
 • Keskusradion asentaminen

Tekninen hallinta

Etl-Service teknisen käytön yhteydessä Tilaajan halutessaan voi hoitaa kaikkia käyttöön liittyviä asioita.
Tekninen hallinta

 • Kaupunkipalveluorganisaatioiden vaatimien mahdollisesti huoltoyritykselle sopimuksen mukaisesti kuuluvia asioita koskevien raporttien laatiminen; kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon liittyvien maksujen laskenta Tilaajan maksettavaksi.
 • Sisäjärjestyssääntöjen sekä paloturvallisuutta koskevien sääntöjen laadinta ja noudattamisen valvonta kohteen alueella.
 • Laitteiston ja järjestelmien parametreihin liittyvien asiakirjojen (joiden laajuudesta ja sisällöstä osapuolet ovat etukäteen sopineet) ylläpito.
 • Kohteen alueelle pääsyjärjestelmän käyttäjäluettelon ylläpito.
 • Kohteen valmistelu juhliin (mm. lippujen ripustaminen, porraskäytävien koristelu).
 • Tietotaulujen, lappujen, mainosten hoito: sijaintipaikkojen yhteensovittaminen (paitsi luvat ulkomainokseen valtuutetuista organisaatioista ja viranomaisilta), liitännät, käyttö ja päivitys.
 • toimintaan, käyttöön sekä kohteen ja sen vierailijoiden turvallisuuden varmistukseen liittyvien asetusten ja käsitteiden suunnittelu ja päivitys tarpeen mukaan, mm.: toimintasuunnitelma hätätilanteissa sekä paloturvallisuusohjeet.

Yhteistoiminta valvontaviranomaisten ja resurssien tarjontaorganisaatioiden kanssa

Etl-Service teknisen käytön yhteydessä toteuttaa yhteistoiminnan valtion ja paikallisviranomaisten, kunnallispalveluorganisaatioiden sekä Vuokranantajan hallintoyksiköiden kanssa, eli: päivittäisten asioiden ratkaiseminen ja osallistuminen viranomaisten valvontayksiköiden, valtion organisaatioiden ja resurssien tarjontaorganisaatioiden tarkastuksiin.

Yhteistoiminta valvontaviranomaisten ja resurssien tarjontaorganisaatioiden kanssa

 • Tilaajan monipuolinen tuki viranomaisten valvontayksiköiden, valtion organisaatioiden ja resurssien tarjontaorganisaatioiden suorittamissa tarkastuksissa
 • Kaupungin kunnallispalveluorganisaatioiden ja Vuokranantajan välillä solmittavien sopimusten tekemiseksi ja muuttamiseksi tarvittavien asiakirjojen laatiminen
 • Kaupungin kunnallispalvelu- ja resurssien tarjontaorganisaatioita varten tarvittavien raporttien laatiminen
 • Kulutettujen resurssien täsmäyttäminen ja laskutus;
 • Säännöllinen resurssikulutuksen valvonta mittareiden arvojen perusteella
 • Myötävaikutus ja osallistuminen kunnallispalveluorganisaatioiden ja Vuokranantajan välillä solmittavien sopimusten laadintaan ja allekirjoittamiseen

Korjaus- ja kunnostustyöt

Etl-Servicella on ammattilainen henkilöstö kuluneiden, vaurioituneiden tai viallisten insinöörijärjestelmien kunnostustöiden suorittamiseksi huomioiden niiden käyttöajan erillisten ko. töitä koskevien tarjousten puitteissa. Korjaustöiden järjestys määräytyy tarvittavien töiden merkityksen mukaisesti: kiireellisimmistä vähiten kiireellisimpiin.

Korjaus- ja kunnostustyöt:

 • Järjestelmien ja laitteiden vikasyiden selvittäminen ja virallisen kirjallisen lausunnon laatiminen tapahtumasta
 • Korjaustöiden teknisen tehtävän valmisteleminen
 • Järjestelmien ja laitteiden rutiinihuolto käyttöbudjetin rajoissa takuuajan päättymisen jälkeen
 • Peruskorjausten suorittaminen (erillisellä sopimuksella Tilaajalle kanssa)
 • Järjestelmien ja laitteiden korjaustöiden valvonta
 • Salaojitustöiden vastaanottopöytäkirjojen allekirjoitukset, käyttöönottotöiden valvonta, paikan päällä suoritettavan järjestelmien ja laitteiden testauksen valvonta
 • Uudelleen kokoonpantujen järjestelmien ja laitteiden käyttöönotto
 • Täytäntöönpano- ja takuuasiakirjojen hyväksyminen ja tarkastus
 • Toimeenpanoasiakirjojen muutoksia koskevien tiedotteiden laatiminen
 • Tiedotteiden ja toimeenpanoasiakirjojen toimittaminen Tilaajalle

Käyttökustannusten hallinta

Etl-Service tarjoaa liikekiinteistön järkevän käytön ja käyttökustannusten hallinnan, johon sen kannattavuus perustuu. Etl-Servicen asiantuntijoiden käyttämä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien kustannusten pienentämistekniikka on testattu onnistuneesti kiinteistökohteilla.

Käyttökustannusten hallinta

 • Kaikkien kiinteistökohteen alueella suoritettavien rakennus-, asennus-, korjaus- ja käyttöönotto- yms. töiden valvonta
 • Kaikkien kiinteistökohteen alueella suoritettavia rakennus- ja asennustöitä säätelevien Venäjän federaation normien ja sääntöjen noudattamisen valvonta
 • Kohteen normaalia toimintaa varten tarvittavien varaosien ja tarvikkeiden luettelon valmistelu
 • Varaosien ja tarvikkeiden markkinoiden analyysi ja toimittajan valinta
 • Varaosien ja tarvikkeiden sopimuksen mukainen hankinta
 • Varastonhallinta, varaosien ja tarvikkeiden poistamisen ylläpito ja valvonta kiinteistökohteella
 • Varaosien ja tarvikkeiden määrän tasapainon ylläpitäminen kiinteistökohteella
 • Inventaario ja varastoraportin laatiminen
 • Varaosien ja tarvikkeiden analyysitietojen maksuton luovuttaminen Tilaajalle palvelusopimuksen päättyessä

Sähkölaboratorio

Etl-Service -yhtiön sähkömittauslaboratorio on rekisteröity Venäjän liittovaltion ekologia-, teknologia- ja ydinturvallisuusviranomaisen Keskushallintoon ja yhtiöllä on oikeus suorittaa alle 35 kV sähkölaitteiden käyttöönotto-töitä, testauksia ja mittauksia. Rekisterinumero 6454, rekisteröintipäivä: 17. kesäkuuta 2016

Sallittujen testausten ja mittausten luettelo:

 1. Maadoituslaitteiden resistanssin mittaus. maadoituslaitteiden ja maadoittuvien elementtien välillä olevan virtapiirin tarkastus. Maadoituslaitteiden ja maadoituslaitteen elementtien välillä olevan piirin olemassaolon tarkastus.
 2. Sähkölaitteiden eristeiden resistanssin, sekundaaristen piirien ja alle 1 kV sähköjohdotuksen mittaukset.
 3. Maadoitetulla neutraalilla varustetun voimajärjestelmän suojauksen toiminnan tarkastus (yksivaihevirran oikosulun sähkövirran suora mittaus, tai vaihe-nolla-silmukan täyden resistanssin mittaus ja jälkikäteinen oikosulun sähkövirran mittaus).
 4. Sulakkeiden katkaisimien toiminnan tarkastus.
 5. Siirtokytkimien testaus.
 6. Vikavirtasuojakytkimien testaus (tarkastus).
 7. Alle 10 kV voimakaapelilinjojen testaus.
 8. Yli 1 kV sulakkeiden testaus.
 9. Kosketus- ja askeljännitteen mittaukset.
 10. Virta- ja jännitemittausmuuntajien testaus.
 11. Salamasuojauslaitteiden tarkastus.
 12. Alle 35 kV sähkölaitteiden öljysuojakytkimien testaus.
 13. Jakokeskuksen ja sen liitäntöjen vaiheistuksen tarkastus.
 14. Vaihtovirtamoottoreiden testaus.
 15. Alle 35 kV sähkölaitteiden jakokeskuksen ja ulkojakokeskuksen testaus.
 16. Alle 35 kV sekä alle ja yli 1,6 MW voimamuuntajien, automaattimuuttajien, öljyreaktorien ja maadoittavien kaaren sammutusreaktorien (kaaren sammutuskomponenttien) testaukset.
 17. Katkaisimien, eristimien ja oikosulkujen testaus.
 18. Syöttöjen ja kulkueristimien testaus.
 19. Ripustus- ja tukieristimien testaus.
 20. Sähköjärjestelmän suojauslaitteiden, automaation ja kaukomittauslaitteiden testaus.
 21. Koestusventtiilien ylijännitesuojien testaus.
 22. Sähköisten turvalaitteiden testaus.
 23. Alle 35 kV sähkölaitteiden tyhjökatkaisijoiden testaus.
 24. Alle 35 kV sähkölaitteiden kuormankytkimien testaus.
 25. Kokoonpano- ja yhteenliitettävien kiskojen testaus.
 26. Sarjavirtajohtimien (kiskojohtimien) testaus.
 27. Kondensaattorien testaus.
 28. Alle 35 kV sähkölaitteiden rikkiheksafluoridikatkaisijoiden testaus.
 29. Muuntajaöljyn testaus.
 30. Kuivien virtaa rajoittavien reaktorien testaus.
 31. Alle 35 kV sähkölaitteiden ilmakatkaisijoiden testaus.
 32. Akkujen testaus.
 33. Alle 35 kV synkronigeneraattorien ja kompensaattorien testaus.
 34. Kaapelilinjojen löytäminen, vianetsintä ja kaapelilinjan ”poltto”.
 35. Sähkölaitteiden kunnon lämpökameravalvonta.

Kaikki testaukset ja mittaukset suorittaa ammattilainen ja asianmukaisesti koulutettu henkilökunta uusimia digitalisähkömittauslaitteita käyttäen. Kaikki laitteet tarkastetaan ROSTEST -sertifiointikeskuksessa.
Yhtiön ammattilaiset suorittavat mittaus-, testaus- ja dokumentointityöt lyhyessä ajassa sopivana ajankohtana häiritsemättä Tilaajan työpäiväjärjestystä. Sähkölaitteen mittausten tuloksista laaditaan Testauspöytäkirja Rostekhnadzorin vaatimusten mukaisesti.

Siivous

Etl-Service on yritys, jolla on kokemusta monipuolisessa kiinteistön siivouspalvelun toteutumisessa, joka edellyttää:

 • kiinteistökohteen siisteyden ja mukavuuden ylläpito huomioon ottaen asianmukaisten sääntöjen ja normien, työsuojelusääntöjen, rakennusmääräysten, maahanmuuttolain sekä Tilaajan vaatimusten noudattamisen
 • siivoikseen, jätehuoltoon, ulkoalueiden parantamiseen ja vihertymiseen sekä julkisivujen ylläpidon ja yms. töihin liittyvä yhteistoiminta valtion ja paikallisviranomaisten, kunnallispalveluorganisaatioiden kanssa
 • yhteistoiminta aliurakoitsijoiden kanssa

Kohteen ja ulkoalueiden monipuolinen siivous

 • Siivous rakennustöiden jälkeen
 • Perussiivous
 • Rutiinisiivous
 • Konepuhdistus
 • Mattopintojen ja huonekalujen puhdistus
 • Ikkunoiden ja julkisivujen pesu teollisia kiipeilijöitä ja erikoislaitteita käyttäen
 • Erittäin likaisten lattiapintojen syväpuhdistus
 • Maisema- ja puutarhatöiden suorittaminen, istutusten hoito, lähialueiden hoito ja siivous.
 • Lumityöt, jätehuolto, desinfektiotyöt, katon siivous talviaikana, kuormaustyöt yms.

Etl-Service soveltaa järjestelmällisiä työtapoja:

 • Siivoustekniikan valinta kohteen yksityispiirteet huomioon ottaen;
 • Resurssien määrääminen tuottavuuden mukaan;
 • Kohteen jakelu alueiksi – prioriteettitilan määrittäminen jokaiselle alueelle;
 • Reitti ja tekniikkakarttojen yksilöllinen suunnittelu kohteen jokaiselle alueelle;

Siivouspalvelun valvonta

 • Tarkastus- ja kiertokäyntiasiakirjat;
 • Poikkeusten valokuvaus;
 • Käyttäjien ja Tilaajien kysely;
 • Lautakuntatarkastukset yhteistyössä Tilaajan kanssa;
 • Laadunvalvontakirjat;
 • Kuukausiraportit Tilaajalle;
 • Valvonnan automaatio (töiden arviointi kommunikaattoreiden kautta).

Tilojen ja kiinteistökohteiden siivous

Etl-Service noudattaa tiukaita sääntöjä siivouksen järjestämisessä:

 • GOST R 51870-2002 -standardien vaatimusten noudattaminen — ”Rakennusten ja rakennelmien siivouspalvelu”.
 • Henkilökuntaan kuuluu ammattilaisia, joilla on monen vuoden kokemusta ja osaavia työntekijöitä, jotka nostavat jatkuvasti pätevyytensä tasoa.
 • Maine, asiakkaiden palautteet ovat tärkeitä meille.
 • Tarjoamme asiakkaillemme korkealuokkaista palvelua.
 • Ympäristön haittojen minimoimiseksi pyrimme hoitamaan ympäristöä
 • Venäjän federaation saniteetti- ja epidemiapalvelu on sertifioinut ja hyväksynyt kaikki siivoustöissä käytettävät pesu- ja puhdistusaineet käyttämiseksi asuintiloissa.

Työtapamme siivouspalvelun järjestämisessä

 • Joustava aikataulu ja eri siivousvaihtoehdot;
 • Ammatillinen tekniikka, kokenut henkilökunta – korkea suorituskyky ja laadukas siivous työntekijöiden vähimmäismäärällä;
 • materiaalien ja tarvikkeiden hankinnan optimointi määrän ja jälleenmyyjien alennusten ansiosta;
 • Läpinäkyvä budjetti «open book» -periaatteella;
 • Kuukausiraportointi Tilaajalle.
© ETL Facility